Följ med på bygget av Biomedicum på Campus Solna

2013 påbörjade Akademiska Hus bygget av Biomedicum – en toppmodern laboratorieanläggning särskilt utvecklad för Karolinska Institutet med plats för cirka 1 700 forskare och övrig personal. Här skapas unika möjligheter till gränsöverskridande medicinsk forskning när olika vetenskapliga discipliner för första gången samlas under ett tak. Biomedicum blir med sina 80 000 kvadratmeter ett av Europas största forskningslabb och det är
också det största byggprojektet hittills för Akademiska Hus. För att dokumentera bygget
och för att lyfta fram hur vi jobbar i stora byggprojekt har vi tagit fram en serie av filmer där detta är den första filmen. Här berättar Magnus Huss, projektchef Akademiska Hus, om den avancerade byggprocessen som ska leda fram till att Biomedicum står klart 2018.