Medarbetare


Anders LindgrenAnders Lindgren
Telefon 070 – 717 01 13
E-post anders.lindgren@condoconsult.se

Anders är projekt- och byggledare som arbetat med varierade projekt bl a bostäder, kommersiella lokaler, industri- och utbildningslokaler. Han har stor erfarenhet
från både om- och nybyggnadsprojekt. Certifierad kontrollansvarig PBL kategori K. Utbildad BAS P.


Lars HammarborgLars Hammarborg
070 – 738 13 01
lars.hammarborg@condoconsult.se

Lars är fuktsakkunnig och Byggdoktor, han har en gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Idag arbetar Lars huvudsakligen med fukt och skadeutredningar, samt utbildning i fukt- och byggteknik. Utbildad kontrollansvarig PBL kategori K. Utbildad BAS P.
Diplomerad lufttäthetsprovare.


Magnus AnderssonMagnus Andersson
070 – 606 13 27
magnus.andersson@condoconsult.se

Magnus arbetar med projekt- och bygg­ledning och har erfarenhet av varierade projekt med ny- och om­byggnad. Han har i första hand arbetat med kontors- och undervisnings­lokaler samt omsorgsboenden och idrottshallar.
Bred erfarenhet av programarbete för verksamhetslokaler.
Certifierad KA PBL kategori K, utbildad BAS P.


Mattias EricssonMattias Ericsson
070 – 481 96 80
mattias.ericsson@condoconsult.se

Mattias arbetar med projekt- och byggledning och har erfarenhet av varierade projekt med ny- och ombyggnad. Han har i första hand arbetat med kontors-, laboratorie-, och undervisningsprojekt. Certifierad kontrollansvarig enl PBL kategori K. Certifierad BAS P. Certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad.


Margareta LindblomMargareta Lindblom
070 – 723 69 43
margareta.lindblom@condoconsult.se

Margareta arbetar med projekt- och projekteringsledning från nyproduktion laboratorier till komplexa verksamhets-anpassningar med kvarboende och verksamhet i drift. Hon har arbetat med olika typer av upphandling inom bygg- och fastighetssektorn. Certifierad kontrollansvarig PBL kategori K. Certifierad BAS P.


Peter LjungqvistPeter Ljungqvist
073 – 700 01 36
peter.ljungqvist@condoconsult.se

Peter arbetar med projekt- och installationsledning och har stor erfarenhet av projekt med komplexa installationer. Han har arbetat med installationssamordning i bl a laboratorie- och sjukhusprojekt. Utbildad kontrollansvarig PBL kategori K. Utbildad BAS P.


Sara TybergSara Tyberg, VD
070 – 741 11 49
sara.tyberg@condoconsult.se

Sara arbetar med projekt- och projekteringsledning från nyproduktion laboratorier till komplexa verksamhets-anpassningar med kvarboende. Sara är kunnig inom byggherrens arbetsmiljöansvar samt BAS-P. Hon har även  jobbat med tillgänglighetsprojekt. Certifierad KA PBL kategori K. Certifierad BAS P. Utbildar inom BAS P.