Margareta Lindblom

070 – 723 69 43
Porträtt Margareta Lindblommargareta.lindblom@condoconsult.se

Bakgrund
Jag är civilingenjör Väg & Vatten från KTH 1982 och har kompletterat min utbildning med företagsekonomi och juridik.
Jag har erfarenhet som konsult med varierande projekt i alla skeden, från tidiga förstudier till projektering och byggande och slutligen överlämnande till förvaltning.
En stor del av uppdragen har varit bygg- och utredningsprojekt för läkemedelsindustrin och den medicinska akademiska forskningen.
Jag har bred erfarenhet av konsult- och entreprenadupphandlingar.

Arbetsområde
Jag arbetar främst som projektledare och projekteringsledare samt med upphandling och utredningar. Uppdragen avser både ny- och ombyggnadsprojekt.

Jag är
Certifierad Kontrollansvarig PBL, kategori K.
Certifierad Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P