Bengt Gustafsson

Bengt Gustafsson070 – 717 01 81
bengt.gustafsson@condoconsult.se

Bakgrund
Jag har läst Väg och vattenbyggnad på KTH i Stockholm. Jag har kontinuerligt byggt på min utbildning med kurser inom upphandling enl. LOU och miljö- och kvalitetsområdet inkl. kontrollansvarig PBL.

Jag har tidigare bland annat arbetat som arbetsledare och entreprenadingenjör på entreprenaföretag , upphandlingsansvarig och senare Miljö- och kvalitetsansvarig på Sveriges då största allmännyttiga bostadsföretag samt ett par års projektanställning inom Stockholm stad som projektbedömare för det Lokala investeringsprogrammet (LIP) innan jag kom till CondoConsult.

I min vision är byggnaden en helhet där alla delar måste samverka vilket innebär att även alla de som arbetar med ett projekt måste dra åt samma håll.

Arbetsområde
Jag arbetar idag främst som projektledare och byggledare samt kontroll- och miljöansvarig.

Jag är
Certifierad kontrollansvarig PBL kategori K.
Certifierad byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P Kvalificerad.