Christer Fohlström

Christer Fohlström070 861 41 95
cfm@condoconsult.se

Bakgrund
Jag har gått den långa vägen. Efter realskolan började jag i verkstadsskolan för VVS och startade som lärling i ett rörföretag och därifrån har jag passerat de flesta nivåerna upp till regionchef inklusive ett flertal utbildningar. Har även varit projektledare för större industriprojekt
I mitten på 90-talet bytte jag sida och blev konsult. I rollen som konsult har jag jobbat mest med lokaler för läkemedelsindustrin och biotekniska företag.

Arbetsområde
Jag arbetar främst som installationsledare men kan även vara projektledare i hus där installationsdelen är övervägande. Det kan gärna vara lite komplicerade jobb.

Jag är
Utbildad kontrollansvarig enligt PBL, kategori K.