Håkan Nygård

Håkan Nygård070 – 409 55 41
hakan.nygard@condoconsult.se

Bakgrund
Jag är byggnadstekniker (YTH) sedan 1996.
Jag har även arbetat som snickare, vilket är till stor nytta i dagens yrkesbana. Mina utbildningar inom fukt- och byggteknik kompletteras regelbundet.

Arbetsområden
Jag arbetar med skadeutredning av olika typer av fuktskador. Allt från okända lukter, rådgivning eller inventering inför ombyggnad. Vi arbetar också med lufttäthet. Allt från projektering, arbetsberedning och luftläckagesökning på arbetsplatser samt att lufttäthetsprova hela byggnader, enligt SS EN 9972. Vid en ombyggnad är det bra att ta reda på om det finns fuktproblem innan projektet startar. Vid nyproduktion eller renovering upprättar jag fuktsäkerhetsbeskrivningar samt fuktsäkerhetsplaner för produktion. Jag kan vara fuktsakkunnig genom hela byggprocessen. Det är bra med en tidig genomgång av projektet för att kunna lyfta fram sakfrågor som rör lufttäthet och fuktmekanik!

Jag är
Medlem i Byggdoktorerna i Sverige. (http://www.byggdoktor.com/)
Diplomerad fuktsakkunnig enlig fuktcentrums metod Bygga F. (http://www.fuktcentrum.lth.se)
Diplomerad lufttäthetsprovare enligt SP. (http://www.lufttathet.se)