Lars Hammarborg

070 – 738 13 01
lars.hammarborg@condoconsult.se

Bakgrund
Jag är byggnadsingenjör sedan 1976 och har kompletterat min utbildning med kurser i entreprenadjuridik, byggnadsfysik och miljöfrågor med avseende på byggnader m.m. jag har även gått igenom den s.k. ”Byggdoktorutbildningen” som leds av Lars Olov Nilson på LTH.

Arbetsområde
Jag arbetar främst med skadeutredningar, miljöinventeringar samt även miljöuppdrag, fuktsakkunnig vid projektering och produktion. Jag utför även täthetsprovning av byggnader.
Jag utbildar i fuktsäkerhet på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening och håller även företagsinterna kurser i detta ämne.

Jag har erfarenhet av
Fastighetsunderhåll fastighetsdrift.
Nybyggnads- och ROT-entreprenader.
Miljöinventeringar- och fastighetsbesiktningar samt fukt- och skadeutredningar.

Jag är
Medlem i Byggdoktorerna i Sverige. (http://www.byggdoktor.com/)
Utbildad kontrollansvarig enligt PBL, kategori K.