Magnus Andersson

Magnus Andersson070 – 606 13 27
magnus.andersson@condoconsult.se

Bakgrund
Jag är gymnasieingenjör i botten och har en 15-årig erfarenhet som arbetsledare och platschef på Kungsfiskaren och Reinhold bygg.

Jag kommer närmast från Tornberget där jag arbetade som projektledare, byggledare samt projektchef.

Från 2010 ingick jag i Tornbergets ledningsgrupp och rapporterade direkt till Tornbergets styrelse om alla pågående byggprojekt.

Jag ingick även i Haninge kommuns lokalplaneringsgrupp från 2007 och var där mycket delaktig i att ta fram en ny investeringsprocess för Haninge kommun samt att implementera den hos respektive förvaltning i kommunen.

Jag arbetar gärna med både ny- och ombyggnad av skolor, förskolor, idrottshallar, kontor samt andra typer av verksamhetslokaler i alla skeden.

  • Framtagande av beslutsunderlag, utredningar och processer
  • Programarbete
  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • KA-PBL

Jag är
Utbildad kontrollansvarig PBL kategori K.