Mattias Ericsson

070 – 481 96 80
mattias.ericsson@condoconsult.se

Bakgrund
Jag är civilingenjör Väg & Vatten från KTH. Mitt examensarbete utfördes på Thsinghua University i Kina, i samarbete med Elforsk. Jag har erfarenhet som konsult med varierande projekt i alla skeden, från tidiga förstudier till projektering och byggande och slutligen överlämnande till förvaltning.

Arbetsområde
Jag arbetar främst som projektledare, projekteringsledare, kontroll- och miljöansvarig. Uppdragen avser både ny- och ombyggnadsprojekt.

Jag är
Certifierad kontrollansvarig PBL kategori K.
Certifierad miljösamordnare i Miljöbyggnad.
Certifierad byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P Kvalificerad.