Sara Tyberg, VD

070 – 741 11 49
Porträtt Sara Tybergsara.tyberg@condoconsult.se

Bakgrund

Jag är utbildad byggnadsingenjör och projekteringsledare vid KTH samt i arbetsmiljörätt vid Örebro Universitet.
Innan jag började arbeta som projekt- och projekteringsledare arbetade jag som fastighetsingenjör i en byggherreorganisation. Jag har även utbildat mig som internrevisor i Kvalitetssystem ISO 9001.

Arbetsområde

Jag är mest verksam som projekteringsledare i komplexa ny- eller ombyggnadsprojekt, ofta i laboratorie- eller undervisningsbyggnader i offentlig miljö. I de flesta uppdragen hanterar vi kvarvarande verksamhet i drift i samma byggnad eller strax utanför. Jag har även erfarenhet av projektledning och byggledning i verksamhetsanpassningar och underhållsprojekt.
Byggarbetsmiljö är ett område som fångat mitt intresse, jag leder BAS P kurser, arbetsmiljörevisioner och workshops arbetsmiljö/projektering i den mån jag hinner utöver projekteringsledningsuppdrag.
Jag har också erfarenhet att leda förvaltningsnära projekt och utredningar inom till exempel KMA, byggprocess, underhåll eller tillgänglighet.

Jag är
Certifierad kontrollansvarig PBL, kategori K
Certifierad byggarbetsmiljösamordnare, BAS P