Sara Tyberg, VD

070 – 741 11 49
sara.tyberg@condoconsult.se

Bakgrund
Jag är utbildad byggnadsingenjör och projekteringsledare vid KTH samt i arbetsmiljörätt vid Örebro Universitet. Innan jag började arbeta som projekt- och projekteringsledare arbetade jag som fastighetsingenjör i en byggherreorganisation. Jag har även utbildat mig som internrevisor i Kvalitetssystem ISO 9001.

Arbetsområde
Jag är verksam som projekt- eller projekteringsledare i stora komplexa nybyggnadsprojekt som innehåller laboratorie- och eller undervisningslokaler i offentlig miljö. I de flesta uppdragen hanteras verksamhet i drift i samma byggnad eller strax utanför och flera projekt går parallellt och behöver samordnas. Jag har även erfarenhet av större ombyggnadsprojekt, verksamhetsanpassningar och underhållsprojekt. Byggherrens arbetsmiljöansvar inkl BAS P/BAS U är ett område som jag fördjupat mig inom och förutom kurser inom projekt- och projekteringsledning samt BAS P/BAS U så utför jag arbetsmiljörevisioner och workshops inom arbetsmiljö/projektering. 

Jag är
Certifierad kontrollansvarig PBL, kategori K.
Certifierad byggarbetsmiljösamordnare, BAS P.

Artikel
https://fasticon.se/artiklar/projekteringschefen-som-bygger-for-larande/