Sara Tyberg, VD

070 – 741 11 49
sara.tyberg@condoconsult.se

Bakgrund
Jag är utbildad byggnadsingenjör och projekteringsledare vid KTH samt i arbetsmiljörätt vid Örebro Universitet. Innan jag började arbeta som projekt- och projekteringsledare arbetade jag som fastighetsingenjör i en byggherreorganisation. Jag har även utbildat mig som internrevisor i Kvalitetssystem ISO 9001.

Arbetsområde
Jag är mest verksam som projekteringsledare i komplexa ny- eller ombyggnadsprojekt, ofta i laboratorie- eller undervisningsbyggnader i offentlig miljö. I de flesta uppdragen hanterar vi kvarvarande verksamhet i drift i samma byggnad eller strax utanför. Jag har även erfarenhet av projektledning och byggledning i verksamhetsanpassningar och underhållsprojekt. Byggarbetsmiljö är ett område som fångat mitt intresse, jag leder BAS P kurser, arbetsmiljörevisioner och workshops arbetsmiljö/projektering i den mån jag hinner utöver projekteringsledningsuppdrag. Jag har också erfarenhet att leda förvaltningsnära projekt och utredningar inom till exempel KMA, byggprocess, underhåll eller tillgänglighet.

Jag är
Certifierad kontrollansvarig PBL, kategori K.
Certifierad byggarbetsmiljösamordnare, BAS P.