Arbetsmiljö

Att arbeta säkert och tryggt i byggprocessen
Arbetsmiljöstyrning är en grundläggande del i byggprocessen. I planerings- och projekteringsarbetet skapar vi framtida arbetsmiljöer för människor både i produktion, brukande, drift- och förvaltning. I produktionsskedet är det viktigt att följa upp och hantera arbetsmiljöfrågor för att minimera risker, belastningsskador och antalet olyckor.

Vi på CondoConsult bistår byggherren att på ett riktigt sätt hantera arbetsmiljöfrågor genom hela processen. Arbetsmiljölagen pekar tydligt ut byggherrens arbetsmiljöansvar. Det är byggherren som tillsätter resurser för att styra processen och som ansvarar för genomförandet av projektet i enighet med gällande lagar och föreskrifter. Vi på CondoConsult bistår gärna med vår arbetsmiljökunskap och vår erfarenhet.

Vi har kompetens och erfarenhet av att leda komplicerade projekt med arbetsmiljörisker t ex omfattande ombyggnader samtidigt som hyresgäster finns kvar i huset och bedriver sin verksamhet.

För oss är det självklart att alla har rätt till en säker och trygg arbetsplats!

Vad kan vi hjälpa till med
• arbetsmiljöstyrning i projekt
• att integrera arbetsmiljö i kvalitetssystem
• utbildningar inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöstyrning i projekt
Vi arbetar med arbetsmiljö som en integrerad del av projektets kvalitetssystem. Arbetets karaktär i projekt består av att informera, utbilda, vägleda, styra, övervaka och kontrollera. Ambitionsnivån är att arbetsmiljöfrågorna alltid skall belysas och ges samma vikt som övriga frågor i projekten.

Att integrera arbetsmiljö i kvalitetssystem
Vi på CondoConsult hjälper våra kunder att integrera byggrelaterade arbetsmiljöfrågor i nya och befintliga kvalitetssystem. Vi skapar hjälpmedel i form av mallar, checklistor och styrdokument för projekt eller förvaltning.

Utbildning
Vi bedriver utbildning inom området arbetsmiljö. Dels kurser eller föreläsningar på etablerade utbildningsföretag eller skräddarsydda kurser åt byggherrar som vill fördjupa sin arbetsmiljökompetens.

Produktblad om Arbetsmiljö, som PDF