Upphandling

Att handla komplett och korrekt
Upphandlingar utförs i alla skeden i alla byggprojekt likaväl som i drift- och förvaltningsskedet för en byggnad. Vi på CondoConsult arbetar med såväl konsult- som entreprenadupphandlingar i dessa skeden och lägger stor vikt vid ett seriöst och affärsmässigt agerande. Eftersom vi är ett fristående och personalägt konsultföretag har vi inte några kopplingar till andra aktörer i branschen.

Upphandlingsmetodiken skiljer sig åt mellan den privata och offentliga sektorn. Detta kräver kunskap om metoder och konsekvenser av olika upphandlingsmodeller.

Konsult- och entreprenadupphandlingar
Vi arbetar med upphandlingar av konsulter och entreprenader enligt de standarddokument som överenskommits i branschen.

Till dessa branschdokument har vi utarbetat mallar och exempel för att på ett smidigt sätt kunna ta fram förfrågningsunderlag och avtal vid respektive upphandling.

Beroende på om upphandlingen sker inom privat eller offentlig sektor utformas Administrativa Föreskrifter delvis olika.