Utbildning

Att dela med sig av erfarenhet och kunskap
CondoConsult bedriver utbildning inom områdena fukt och byggnadsfysik samt byggarbetsmiljö.

Vad kan vi hjälpa till med:

 •  Utbildning och seminarier i fuktsäkerhet för bygg- och fastighetsbranschen:
  •  Fuktfysikens grunder
  •  Identifieringar av riskkonstruktioner
  •  Risker i samband med projektering, produktion och förvaltning
  • Fuktsäkerhetsbeskrivningar
  • Fuktsäkerhet vid projektering, produktion och förvaltning
 • Byggarbetsmiljösamordning, Intro (1 dag)
 • Byggarbetsmiljösamordning, BAS P (2 dagar)
 • Praktisk projekteringsledning
 • Utbildning i Installationssamordning

Tillsammans med etablerade utbildningsföretag tar vi fram utbildningar alternativt skräddarsyr utbildningar åt företag i bygg- och fastighetsbranschen. Vi försöker göra våra föreläsningar så praktiska som möjligt och anpassa innehållet till åhörargruppen för att få största möjliga kunskapsutbyte. Vi har själva praktisk erfarenhet inom alla områden som vi utbildar inom vilket underlättar diskussion och uppskattas av åhörarna.